24 Mart 2017 Cuma

Osmanlıca - 1253 Senesinde Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile Bir Mülakat

1253 Senesinde Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile Bir Mülakat / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926. Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM] cilt: XVI, sayı: 15, (92), sayfa: 133-151

Osmanlıca Metin - Tarih-i Cülus-i Sultan Mustafa Han-ı Salis Sultan Üçüncü Mustafa Tarihi

TÂRÎH-İ CÜLÛS-I SULTÂN MUSTAFA HAN-I SÂLİS
SUI.TAN ÜÇÜNCÜ MUSTAFA TARİHİ

Merhabalar Osmanlıca severler. Sizlerle bu kez el yazması bir eser oldukça açık ve net yazısı sayesinde matbaa harflerinden el yazısına geçişi kolaylaştıracağını düşünüyorum.
Mutlu okumalar

23 Mart 2017 Perşembe

Osmanlıca Endülüste Raks - Yahya Kemal

ENDÜLÜS'TE RAKS

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı...
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı...

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir.

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,
İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri...

Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır;
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır.

Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü,
Göğsünde yosma Gırnata'nın en güzel gülü...

Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir
İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir.

Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi;
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi...

Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli...
Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kerre öpmeli...

Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle,
Her kalbi dolduran zile, her sineden: "Ole!"

Yahya Kemal BEYATLI

Osmanlıca - Murad - Tunalı Hilmi

21 Mart 2017 Salı

Şair Nedir - Namık Kemal Osmanlıca Metin


Günümüz Türkçesi

 Şair nedir?

"Tabiatın en sevdalı zamanlarındaki hazin hazin tebessümlerinden yaratılmış bir mahluk!.. ” Gülüşlerinden -gülde şebnem gibi- gözyaşı eserleri, gözyaşlarından - bulutta gökkuşağı gibi- gülümseme alametleri görünür. Tabiata her mahluktan ziyade esir iken, tabiatın üstüne çıkmak ister. Kendi vücudunu layıkıyla idareye muktedir değilken dünyayı zayıf kollarıyla sürükleye sürükleye başka bir üstünlük noktasına, başka bir mükemmellik merkezine götürmeye çalışır! Bu kadar takat gelmez çaba ile takati kesilince ya kafeste siyah perdeler içinde mahpus olmuş olan bülbüllerin namesi kadar hazin, ya küreden nefes almaya kâfi hava bulunamayacak derecede ayrılıp, hiddetle aşağı süzülen şahinlerin sedası kadar acı feryatlara başlar. İşte şiir o türlü feryatlar, şair ise o mizaçta, o fıtratta yaratılan biçarelerdir. Yalnız on beş heceyi aruz ölçüsüne uydurmaya, yirmi sekiz kelimeyi birbirine kafiye yapmaya muktedir olanlar değil.“ 

Namık Kemal

19 Ocak 2017 Perşembe

Osmanlıca Metin Derin Tarih Başyazısı Bir yılın sonunda arzu, Mustafa Armağan

BİR YILIN SONUNDA ARZU

Dergi nasıl gidiyor?
Bu yalın soruyla o kadar sık karşılaşıyorum ki artık,
“İyi, n’olsun”dan öte bir cevap verememenin sıkıntısını
yaşıyorum. Peki, bir dergi “nasıl gider”?
Herhalde tirajını ve okunurluğunu soruyor dostlar ama biz
bunları çoktan aştık Elhamdülillah. Eksik olmayın, tiraj noktasında
hiç mahcup etmediniz bizi, lakin ondan da fazla bir şeyi
bulduk çıktığımız pazarda. Derginize sahip çıkıyor, hatta diyebilirim
ki kıskançlıkla sahip çıkıyorsunuz.
Bilseniz, bir yayıncıya yapılacak en latif iltifat budur.
Şundan emin olabilirsiniz: El atılamaz denilen mevzulara,
tabulara, dikenli tellere cesaretle dalarak konuşulamayanı
konuşulur kılmak uğrundaki mücadelemiz desteklerinizle bundan
sonra da artarak devam edecek.
Özel sayılarımızın da kervana eklenmesiyle Türkiye’de tarih
dergisi yayıncılığının çıtasını giderek yükseltiyoruz, daha
da yükselteceğiz inşaallah. Tabii en büyük dayanağımız,
dergisine öz malı gibi sahip çıkan siz aziz okurlarımız
olacaktır.
Elinizdeki sayının kapak dosyası ülkemizin rejim
sorununa çözüm olacağına inandığımız Başkanlık
Sistemi. Tarihe sorduk başkanlığı. Onun ışığında
nasıl görünüyordu?
Adnan Demircan’dan Hüsamettin Arslan’a,
Mehmet Çelik’ten Ekrem Buğra Ekinci’ye,
Şükrü Hanioğlu’ndan Nebi Miş’e, Burhan
Kuzu’dan Olcay Can Kaplan’a hem okunacak,
hem de yıllarca saklanacak evsafta bir dosya
hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.
ABD’nin Japonya’ya atom bombası atmasının
bilinmeyen sebebini, Menbic’in baş döndürücü
tarihini, Kanuni’nin yabancı ressamlarını, İsmail
Kara’nın zevkle okunacak söyleşisini, yakın
tarihin aydınlatılmamış olaylarından Mustafa
Suphi’nin öldürülüşünü, Türkiye-Yunanistan
ilişkilerindeki hataları, Batı’da ve Osmanlı’da
mezarlıkları ve daha birçok ilginç yazıyı okuyacaksınız.
Velhasıl 2016 yılını bu sayıyla bitiriyoruz.
2017 yılında buluşmak dileğiyle hayırla kalınız.
BIR YILIN SONUNDA ARZU

Mustafa Armağan
Genel Yayın Yönetmeni

Derin Tarih Dergisinden alınmıştır.

Osmanlıca Metin - Niza-yi İlim ve Din - Ahmet Mithat Efendi

Niza-yi İlm ve Din
İslam ve Ulûm
Ahmet Mithat
Dersaadet [Istanbul] : Tercüman-i Hakîkat Matbaası
1895